Baby Center ju ofron shërbimet e blejreve online duke iu nënshtruar kushteve në vijim

Duke përdorur shërbimet e platformës së blerjeve online, ju pranoni këto kushte. Ju lutem lexoni me kujdes.

Ne ofrojmë një gamë të gjërë të produkteve dhe të shërbimeve në Baby Center, dhe nganjëherë për shërbime të veqanta mund të zbatohen kushte shtesë apo të ndryshojnë. Kur përdorni një shërbim në babycenterkosova.com (për shembull, profili juaj, ose aplikacionet e babycenterkosova.com) ju gjithashtu do t’i nënshtroheni udhëzimeve, kushteve dhe marrëveshjeve të zbatueshme për ato shërbime.

Komunikimet Elektronike

Kur përdorni shërbime në babycenterkosova.com, ose dërgoni postë elektronike, mesazhe me tekst dhe komunikime të tjera nga desktopi juaj ose pajisja celulare tek ne, mund të jeni duke komunikuar me ne në mënyrë elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime nga ne në mënyrë elektronike, të tilla si e-mail, tekste, njoftime për shtyp, ose njoftime dhe mesazhe në këtë rast ose përmes shërbimeve të tjera të Baby Center, të tilla si qendra e mesazheve, dhe ju mund të mbani kopjet e këtyre komunikimeve për evidencat tuaja. Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, shpalosjet dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë ju, në mënyrë elektronike plotësojnë çdo kërkesë ligjore që komunikimet e tilla të jenë me shkrim.

Copyright – Të drejtat e Autorit

E gjithë përmbajtja e përfshirë ose e vënë në dispozicion përmes çdo shërbimi të Baby Center, të tilla si tekst, dizajne, logot, ikonat e butonave, imazhet, shkarkimet dixhitale, përpilimet e të dhënave dhe programi kompjuterik është pronë e Baby Center ose furnizuesit e përmbajtjes së tij dhe mbrohet nga Shteti i Republikes së Kosovës dhe ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Përpilimi i të gjitha përmbajtjeve të përfshira ose të vëna në dispozicion përmes çdo shërbimi të babycenterkosova.com është pronë ekskluzive e Baby Center dhe mbrohet nga Republika e Kosovës dhe ligjet ndërkombëtare të të drejtave të autorit.

Përmbajtja e produkteve

Baby Center përpiqet të jetë sa më i saktë në përshkrim të produktit. Nëse një produkt i ofruar nga vetë Baby Center nuk është ashtu siç përshkruhet, zgjidhja juaj e vetme është ta ktheni atë në gjendje të papërdorur dhe të pa dëmtuar.

Llogaria Juaj

Ju mund të keni nevojë për hapje të llogarisë tuaj në babycenterkosova.com për të përdorur disa shërbime të babycenterkosova.com, dhe mund t’ju kërkohet të regjistroheni në llogari dhe të keni një metodë të vlefshme pagese të lidhur me të. Nëse ka ndonjë problem gjatë ngarkimit të metodës tuaj të zgjedhur të pagesës, ne mund të ngarkojmë ndonjë metodë tjetër të vlefshme pagese të lidhur me llogarinë tuaj. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj dhe për kufizimin e qasjes në llogarinë tuaj, dhe ju pranoni të mbani përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj. Baby Center shet produkte, por ua shet të rriturve, të cilët mund të blejnë me një kartë krediti ose me një metodë tjetër të lejuar pagese. Nëse jeni nën 18 vjeç, mund të përdorni shërbimet e babycenterkosova.com vetëm me përfshirjen e një prindi ose kujdestari. Prindërit dhe kujdestarët mund të krijojnë profile për adoleshentët në babycenterkosova.com. Baby Center rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të mbyllë llogaritë, të përfundojë të drejtat tuaja për të përdorur shërbim e babycenterkosova.com, të heqë ose modifikoj përmbajtjen, ose të anuloj urdhërat në diskrecionin e vet, në rast të mospërfilljes së kushteve.

Kthimet dhe Rimbursimet

Ne garantojmë cilësi të produkteve tona, për këtë, nëse keni blerë produkt gabimisht, ju mundësojmë ndrrimin e produktit nëse produkti nuk është i dëmtuar/hapur dhe nëse paketimi nuk është i dëmtuar, ndrrimi lejohet vetëm brenda 7 ditëve me vërtetim të kuponit fiskal. Reimbursimet nuk mundësohen nga BabyCenter, lejohet vetëm ndrrimi i produktit.

Ankesa e Pronës intelektuale

Baby Center respekton pronën intelektuale të të tjerëve. Nëse besoni se të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale po shkelen, ju lutemi na kontaktoni menjëherë në: shop@babycenterkosova.com.

Privatësia

Ju lutemi rishikoni njoftimin tonë të privatësisë, bazuar në rregulloren globale të mbrojtjes së të dhënave (GDPR), i cili rregullon gjithashtu përdorimin tuaj të shërbimeve në babycenterkosova.com, për të kuptuar praktikat tona.